Thư Cảm Ơn - Tổ Công Tác Xã Hội_260719

Bởi supadmin - 26-07-2019
" Cám ơn nhân viên Hải Đăng quầy số 2 đã tận tình phục vụ..."