Thư Mời Chào Giá "V/v Mời chào giá"

Bởi supadmin -24-03-2023
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức báo giá theo phụ lục danh mục đính kèm...

+ Link các danh sách đính kèm:

    - Thư mời báo giá - Danh mục

    - Mẫu báo giá