Thông Báo: Tuyển Dụng Lao Động Tháng 02/2020

 ***Lưu ý***

- Hồ sơ dự tuyển nộp trực tuyến qua Website Bệnh viện.

- Link đăng ký tuyển dụng: http://benhvienkhuvucthuduc.vn/tuyen-dung/

- Link tạo tài khoản ứng tuyển: http://benhvienkhuvucthuduc.vn/dang-ky-ung-tuyen/ (Ứng viên lưu ý phải xác thực mail để hoàn tất việc đăng ký tài khoản)

- Ứng viên khi ứng tuyển phải tạo tài khoản, cập nhật đầy đủ các trường thông tin cá nhân và đính kèm (file ảnh văn bằng chứng chỉ , sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký tuyển dụng).