Thông Báo: Về Công Nhận Kết Quả Trúng Tuyển Viên Chức Năm 2020 Và Nộp Hồ Sơ Dự Tuyển

- Thông Báo: 1275/TB-BVĐKKVTĐ_Về Công Nhận Kết Quả Trúng Tuyển Viên Chức Năm 2020 Và Nộp Hồ Sơ Dự Tuyển

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Quyết Định: 7850/QĐ-SYT_Về Việc Công Nhận Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Link file đính kèm: 

- Thông Báo: 1275/TB-BVĐKKVTĐ

- Quyết Định: 7850/QĐ-SYT (Kèm Danh sách công nhận)