Góc tri ân 28-01-2019

Tôi giờ đã khỏi nhờ sự chăm sóc tận tình của mấy cô y tá ở đây...

Góc tri ân 28-01-2019

Mẹ em là bệnh nhân...... Đã điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc