• Số lượng: 1
  • Hết hạn: 31-12-2022
  • Nơi làm việc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức
  • Khoa: Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế
  • Xem chi tiết mô tả công việc