Giờ khám bệnh

Khám trong giờ

Khoa khám bệnh
 • Thứ 2 - thứ 6:

  • Sáng:

   7h - 12h

  • Chiều:

   13h - 16h

Khám ngoài giờ

Khu vực khoa Khám bệnh
 • Thứ 7:

  • Sáng:

   7h - 12h

  • Chiều:

   13h - 16h

Khu vực cấp cứu
(Phòng khám yêu cầu)
 • Thứ 2 – Thứ 7:

  • Chiều:

   16h - 19h30

 • Chủ nhật:

  • Sáng:

   7h – 11h30

Giờ thăm bệnh

  • Sáng:

   10h - 12h

  • Chiều:

   15h - 21h

Cải cách thủ tục hành chính