}
Văn bản pháp quy 13-12-2022

Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Văn bản pháp quy 13-12-2022

Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

Văn bản pháp quy 13-12-2022

Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Văn bản pháp quy 13-12-2022

Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của...

Văn bản pháp quy 13-12-2022

Quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh