}
Sự kiện 01-06-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức hiện đang có nhu cầu giặt, ủi hấp tẩy đồ vảy y tế. Để có cơ sở xác định giá, Bệnh viện kính mời các nhà cung...

Sự kiện 29-05-2023

Với mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên, học viên sau đại học có cơ hội được học tập, nghiên cứu, thực hành thực tế tại Bệnh viện một cách sâu...

Sự kiện 25-05-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức kính mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế báo giá theo phụ lục danh mục danh mục...

Sự kiện 24-05-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có nhu cầu thẩm định giá trang thiết bị y tế làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch mua sắm Trang thiết bị y tế phục...

Sự kiện 23-05-2023

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức kính mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế dùng trong phẫu thuật nội soi chuyên...