Sự kiện 09-09-2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi sàng lọc y tế cho " Thân nhân hoặc bệnh nhân, khách liên hệ,... " Bệnh viện sẽ triển khai...

Sự kiện 20-07-2020

Lễ Công bố quyết định thành lập Khoa/Phòng và quyết định phân công nhiệm vụ quản lý cho 03 phòng, đó là Phòng Quản lý Chất Lượng, Phòng Công...