}
Sự kiện 29-05-2024

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 - 2025, hình thức đấu thầu...

Sự kiện 29-05-2024

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói...

Sự kiện 27-05-2024

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, mua sắm linh kiện, phụ kiện,trang thiết bị y...

Sự kiện 27-05-2024

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, mua sắm linh kiện, phụ kiện,trang thiết bị y...