Nguyễn Xuân Niên

Bởi supadmin - 26-07-2019
" Nơi đây còn phải nơi đâu - Y đức cao cả còn giàu lương tâm - Tiêu biểu thầy thuốc nhân dân - Nỗi niềm cảm xúc ngàn lần biết ơn "