Hướng Dẫn Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử

Bởi supadmin - 20-01-2021
Tra cứu Hóa đơn điện tử của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức https://bvdkthuduc.vnpt-invoice.com.vn

Thực hiện theo chủ trương của cơ quan Thuế về việc khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, từ ngày 01/02/2020, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã áp dụng hóa đơn điện tử vào các hoạt động khám, chữa bệnh, bán thuốc tại Bệnh viện. Hóa đơn điện tử thuận tiện cho bệnh viện và khách hàng trong việc lưu trữ, trích xuất thông tin.

Mỗi khách hàng sẽ có một mã tra cứu hóa đơn điện tử ở cuối phiếu thanh toán. Để trích xuất hóa đơn điện tử, khách hàng thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Nhập trang Tra cứu Hóa đơn điện tử của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Bước 2: Nhập Mã tra cứu có trên Hóa đơn bán hàng được phát sau khi đóng tiền (ở cuối phiếu).

Bước 3: Nhập Mã xác thực bên phải màn hình đăng nhập vào Khung Mã xác thực.

Bước 4: Khách hàng có thể in hoặc lưu hóa đơn điện tử về máy tính, điện thoại thông minh. Hóa đơn cung cấp dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức thuộc nhóm hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

  •  Giao diện Hóa đơn điện tử, quý khách có thể tải file PDF hoặc In hóa đơn điện tử

Nếu cần hỗ trợ các thông tin về Hóa đơn điện tử, Quý khách liên hệ phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (028).37223556

Phòng Tài Chính Kế Toán

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức