MÔ HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2023 "QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC"

Bởi supadmin
Tại Bệnh viện việc cấp giấy xác nhận thời gian thực hành, thời gian hành nghề cho viên chức, người lao động chưa có quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, thời gian cấp giấy xác nhận, biểu mẫu,...