Nguyễn Thị Tuyết

Bởi supadmin - 28-01-2019
Mẹ em là bệnh nhân: Trần Thị Hồng Trường, sinh năm 1953. Đã điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc