Phát hiện SARS-CoV-2 Trong Nhiều Loại Bệnh Phẩm Khác Nhau

Bởi supadmin - 02-04-2020

Phát hiện SARS CoV 2 Trong Nhiều Loại Bệnh Phẩm Khác Nhau!!!

Dịch bệnh đường hô hấp, biểu hiện bằng hội chứng hô hấp cấp tính nặng, gây ra do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) bắt đầu ở Trung Quốc đã lan sang các nước khác. Từ bệnh phẩm lấy từ phết vòm họng, tính thời gian thực để chuỗi polymerase thực hiện phản ứng phiên mã ngược (rRT- PCR) thường được sử dụng để chẩn đoán xác định. Tuy nhiên, liệu virus có thể xuất hiện trong nhiều mẫu bệnh phẩm ở các vị trí khác nhau hay không? Vì thế khả năng lây truyền theo những cách khác ngoài các giọt hô hấp hiện vẫn chưa được xác định.

Phương pháp:

Chúng tôi đã nghiên cứu sự phân bố sinh học của SARS-CoV-2 trong mẫu mô từ các bệnh nhân nội trú khác nhau mắc bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng , X quang và được xác nhận bằng phát hiện SARS-CoV-2. Nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi các ủy ban đạo đức của các bệnh viện tham gia.

Các mẫu bệnh phẩm được thu thập trên bệnh nhân từ 3 bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc, Sơn Đông và Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 năm 2020, đã được đưa vào nghiên cứu. Trong 3 ngày đầu kể từ khi nhập viện, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm bằng cách dùng tăm bông phết hầu họng. Các mẫu máu, đờm, phân, nước tiểu và nước mũi được thu thập trong suốt thời gian bị bệnh.Bệnh nhân có tình trạng lâm sàng nặng hoặc được thở máy, mẫu bệnh phẩm sẽ được lấy từ dịch rửa phế quản và nội soi sinh thiết bằng bàn chải sợi quang.

RNA được lấy ra từ các mẫu bệnh phẩm và được xác định bằng rRT-PCR nhắm vào các gen trên khung phiên mã của SARS-CoV-2 như đã mô tả ở trên. Ngưỡng giá trị của chu kỳ rRT-PCR được sử dụng để xác định số lượng bản sao SARS-CoV-2 RNA trong mẫu bệnh phẩm. Ngưỡng giá trị của chu kỳ càng thấp tương ứng với số lượng bản sao càng nhiều. Khi ngưỡng giá trị của chu kỳ nhỏ hơn 40  được hiểu là dương tính với SARS-CoV-2 RNA. Bốn mẫu phân dương tính SARS-CoV-2 có số lượng bản sao cao được nuôi cấy và sau đó dùng kính hiển vi điện tử để phát hiện virus sống. Mô hình phân bố được xây dựng từ các mẫu bệnh phẩm thu thập được trong quá trình nằm viện.

Kết  quả:

Có  1070  mẫu  được  thu  thập  từ  205  bệnh  nhân  mắc COVID-19 có tuổi trung bình là 44 tuổi (trong khoảng từ 5-67 tuổi) và 68% là nam giới. Hầu hết các bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho khan và mệt mỏi; 19% bệnh nhân bị bệnh nặng. Các mẫu dịch rửa phế quản cho thấy tỷ lệ dương tính cao nhất (14 trong số 15; 93%), tiếp theo là đờm (72 trên 104; 72%), phết mũi (5 trên 8; 63%), sinh thiết bằng bàn chải sợi quang (6 trên 13; 46 %), phết hầu họng (126 trong số 398; 32%), phân (44 trong 153; 29%) và máu (3 trên 307; 1%). Không có mẫu nào trong số 72 mẫu nước tiểu được xét nghiệm dương tính.

Ngưỡng giá trị trung bình của chu kỳ trên tất cả các loại mẫu lớn hơn 30   (<2,6 × 104 copies / mL) ngoại trừ ngưỡng giá trị trung bình chu kỳ của phết mũi là 24,3 (1,4 × 106 bản sao / mL), cho thấy tải lượng virus cao (Bảng).

Hai mươi bệnh nhân có 2 đến 6 mẫu được thu thập cùng lúc (Hình). Có 6 bệnh nhân RNA virus được phát hiện trong một loại bệnh phẩm duy nhất (mẫu bệnh phẩm hô hấp, phân hoặc máu), trong khi 7 bệnh nhân bài tiết virus trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp và trong phân (n = 5) hoặc máu (n = 2). SARS-CoV-2 sống được phát hiện trong mẫu phân của 2 bệnh nhân không bị tiêu chảy.

Thảo luận:

Trong nghiên cứu này, SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong nhiều loại bệnh phẩm từ nhiều vị trí khác nhau của 205 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó các mẫu bệnh phẩm từ dường hô hấp dưới thường cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Điều quan trọng là Virus sống được phát hiện trong mẫu phân cho thấy khả năng lây lan qua đường phân. Một tỷ lệ nhỏ mẫu máu có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, cho thấy virus có khả năng gây nhiễm trùng hệ thống. Virus tập trung nhiều trong các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp giải thích được sự lây lan nhanh chóng của bệnh. Ngoài tính giả của kết quả xét nghiệm.  Hai nghiên cứu nhỏ hơn cũng đã báo cáo sự hiện diện SARS-CoV-2 trong bệnh phẩm lấy từ hậu môn, đường miệng, máu của 6 bệnh nhân ở tỉnh Hồ Bắc và tải lượng virus trong bệnh phẩm từ họng và đờm đã được xác nhận.

Tài liệu tham khảo :

1. TanW,ZhaoX,MaX,etal.Notesfromthefield:anovelcoronavirusgenome identified in a cluster of pneumonia cases—Wuhan, China 2019-2020.

China CDC Weekly. 2020;2(4):61-62.

2.  Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. Published February 7, 2020. doi:10.1001/jama.2020.1585

3. Zhang W, Du RH, Li B, et al. Molecular and serological investigation of 2019-nCoVinfectedpatients:implicationofmultiplesheddingroutes.Emerg Microbes Infect. 2020;9(1) :386-389. doi:10.1080/22221751.2020.1729071

4. Pan Y, Zhang D, Yang P, Poon LLM, Wang Q. Viral load of SARS- CoV-2inclinicalsamples.LancetInfectDis.PublishedonlineFebruary 24, 2020. doi:10.1016/S1473-3099(20)30113-4

BS.Nguyễn Đỗ Thùy Linh - BS CKI.Trần Nhân Nghĩa, Khoa Nội Tim Mạch (Lược dịch)