THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ THUỐC - KÍNH GỬI: CÁC NHÀ THẦU (CÁC QUÝ CÔNG TY)

Bởi supadmin -05-07-2024
Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Thủ Đức đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thuốc năm 2024...

+++ Tải mẫu chào giá: Tại đây