THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bởi supadmin -29-11-2022
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất năm 2022 - 2023 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất năm 2022 - 2023. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức xin mời các nhà thầu quan tâm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên theo nội dung dưới đây...