THÔNG BÁO: Về việc Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo kêu gọi tài trợ cho Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức) trên mạng xã hội

Bởi supadmin - 07-07-2021

THÔNG BÁO: Về việc Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo kêu gọi tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức) trên mạng xã hội

- Về trang Thông tin điện tử (Website) Bệnh viện chỉ duy nhất có 1 Website: http://benhvienkhuvucthuduc.vn/

- Về mạng xã hội Facebook hiện tại Bệnh viện chỉ hoạt động 03 Fanpage chính thống bên dưới:

1. Fanpage: Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức

https://www.facebook.com/bvdkkhuvucthuduc

2. Fanpage: Phòng Công Tác Xã Hội - Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức

https://www.facebook.com/ctxh.bvdkkvtd

3. Fanpage: Đơn Vị Tim Mạch Can Thiệp - Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức

https://www.facebook.com/donvitimmachcanthiep.bvdkkvtd

=> Mong Quý Bệnh nhân, Nhà tài trợ - hảo tâm, Đơn vị mạnh thường quân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo <=

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức

(Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức)