Thư Cảm Ơn - Khoa CĐHA - Khoa KB_220420

Bởi supadmin - 04-05-2020
Tôi thấy phòng đo điện tim là tốt nhất nhân viên vui vẻ tiếp đón...và phòng xquang cũng rất tốt