Thư Cảm Ơn_Khoa Nội Tiết_080720

Bởi supadmin - 03-08-2020
Khoa Nội Tiết chăm sóc bệnh nhân rất tốt, vui vẻ, niềm nở...