Thư Mời Chào Giá " V/v Mời chào giá "

Bởi supadmin -15-03-2023
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức báo giá theo phụ lục danh mục đính kèm...

+ Link các danh sách đính kèm:

   - Thư mời báo giá - danh mục

   - Mẫu báo giá