Thư Mời Chào Giá "V/v Mời chào giá"

Bởi supadmin -23-05-2023
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức kính mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế dùng trong phẫu thuật nội soi chuyên khoa chấn thương chỉnh hình báo giá theo phụ lục danh mục đính kèm...

++ Link các danh sách đính kèm:

             - Thư mời chào giá - Danh mục

             - Mẫu báo giá