Thư Mời Chào Giá "V/v Mời chào giá"

Bởi supadmin -24-05-2023
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có nhu cầu thẩm định giá trang thiết bị y tế làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch mua sắm Trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn năm 2023....