Thư Mời Chào Giá " V/v Mời chào giá "

Bởi supadmin -25-05-2023
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức kính mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế báo giá theo phụ lục danh mục danh mục đính kèm...

  

- Mẫu báo giá

Phòng Trang Thiết Bị 

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức