Thư Mời Chào Giá

Bởi supadmin -01-06-2023
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức hiện đang có nhu cầu giặt, ủi hấp tẩy đồ vảy y tế. Để có cơ sở xác định giá, Bệnh viện kính mời các nhà cung cung cấp có quan tâm tham gia chào giá....