Thư Mời Chào Giá " V/v Mời chào giá Mua sắm trực tiếp"

Bởi supadmin -20-03-2023
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức kính mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, tham gia chào giá cho kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà cung cấp " Vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm" theo hình thức mua sắm trực tiếp dựa theo kết quả và Hợp đồng đã ký kết quả thông qua đấu thầu rộng rãi, chi tiết theo danh mục đính kèm...

+ Link các danh sách đính kèm:

   - Thư mời báo giá - danh mục

   - Mẫu báo giá