Thư Mời Chào Giá " V/v Mời chào giá Mua sắm trực tiếp Vật tư tiêu hao "

Bởi supadmin -18-11-2022
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức báo giá theo phụ lục danh mục đính kèm...

+ Link các danh sách đính kèm:

   - Thư mời báo giá - danh mục

   - Mẫu báo giá