Thư Mời - Kính gửi Các nhà thầu

Bởi supadmin -22-09-2023
Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức chuẩn bị tổ chức mua sắm trực tiếp theo Luật đấu thầu gói thầu Mua bổ sung vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn năm 2023...