Giới thiệu câu lạc bộ

Được thành lập từ 2013, CLB Hen & COPD cho đến nay có khoảng 100 thành viên, sinh hoạt 3 tháng 1 lần. CLB là cầu nối giữa thầy thuốc với bệnh nhân, giữa bệnh nhân với bệnh nhân.

Là môi trường để bệnh nhân có dịp trao đổi trực tiếp với thầy thuốc về tình trạng bệnh tật của mình; là dịp để các thầy thuốc thông tin, hướng dẫn bệnh nhân về cách thức điều trị, quản lý bệnh để đạt được hiệu quả tốt nhất.