Hoạt chất: Cinnarizin
Nồng độ/hàm lượng: 25 mg
Nhóm thuốc: Kháng histamin H1
Dạng bào chế: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa
Hoạt chất: Cao cồn Nghệ + Trần bì + Cao mật heo
Nồng độ/hàm lượng: 75 mg + 139 mg + 60 mg
Nhóm thuốc: Chế phẩm y học cổ truyền
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm OPC
Hoạt chất: Celecoxib
Nồng độ/hàm lượng: 200 mg
Nhóm thuốc: Thuốc chống viên không steroid, ức chế chọn lọc COX-2
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa
Hoạt chất: Carbocistein
Nồng độ/hàm lượng: 250mg
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar
Hoạt chất: Kẽm
Nồng độ/hàm lượng: 10 mg
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị tiêu chảy
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên