Hoạt chất: Amoxicillin trihydrate, Kali clavulanate
Nồng độ/hàm lượng: Amoxicillin 250mmg, Clavulanic acid: 31,25mmg
Nhóm thuốc: Kháng sinh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production
Hoạt chất: Amoxicillin trihydrate, Kali clavulanate
Nồng độ/hàm lượng: Amoxicillin: 875mg, acid clavulanic: 125mg
Nhóm thuốc: Kháng sinh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Sản xuất: SmithKline Beecham Pharmaceuticals
Hoạt chất: Amoxicilin + Acid clavulanic
Nồng độ/hàm lượng: Amoxicilin 500 mg, Acid clavulanic 125mg
Nhóm thuốc: Kháng sinh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco
Hoạt chất: Atropine sulfat
Nồng độ/hàm lượng: 0,25 mg – 1ml
Nhóm thuốc: Thuốc kháng acetyl cholin (ức chế đối giao cảm); Thuốc giải độc.
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Hoạt chất: Atorvastatin (Dưới dạng atorvastatin calci trihydrat)
Nồng độ/hàm lượng: 40 mg
Nhóm thuốc: Thuốc hạ lipid máu
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Mediphaco