Hoạt chất: Hyoscin butylbromid
Nồng độ/hàm lượng: 20 mg
Nhóm thuốc: Thuốc chống co thắt
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM
Hoạt chất: Diosmin
Nồng độ/hàm lượng: 600 mg
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị trĩ
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH BRV Healthcare
Hoạt chất: Bisoprolol fumarat 5 mg
Nồng độ/hàm lượng: 5 mg
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị tăng huyết áp
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Hasan - Dermapharm
Hoạt chất: Ceftazidim (dưới dạng ceftazidim pentahydrat và natri carbonat)
Nồng độ/hàm lượng: 1 g
Nhóm thuốc: Kháng sinh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Hoạt chất: Metoprolol succinate
Nồng độ/hàm lượng: 23,75mg, 47,5mg metoprolol succinate tương đương với 25mg, 50mg metoprolol Tartrate
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị tăng huyết áp
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Công ty AstraZeneca AB