THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2022

- - - - - - - - -THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2022 - - - - - - - - -

***Lưu ý:  

- Hồ sơ dự tuyển nộp trực tuyến qua Website Bệnh viện.

- Link đăng ký tạo tài khoản ứng tuyển: http://benhvienkhuvucthuduc.vn/dang-ky-ung-tuyen/ (Ứng viên lưu ý phải xác thực mail để hoàn tất việc đăng ký tài khoản)

- Link đăng ký tuyển dụng (nếu đã đăng ký tài khoản): http://benhvienkhuvucthuduc.vn/tuyen-dung/

- Link Video hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển lao động: https://www.youtube.com/embed/on7lXPdzw0U

- Ứng viên khi ứng tuyển phải tạo tài khoản, cập nhật đầy đủ các trường thông tin cá nhân và đính kèm (File ảnh văn bằng chứng chỉ  và sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký tuyển dụng, đơn xin việc viết tay,...).

- Ứng viên khi đi phỏng vấn phải mang theo hồ sơ đầy đủ thành phần (bao gồm những thành phần hồ sơ còn thiếu, chưa nộp khi đăng ký trên Website của bệnh viện)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

 Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức