Sự kiện 23-10-2020

Hội thảo chuyên đề “ Quản lý sử dụng thuốc Hợp lý - An toàn – Hiệu quả ” ...... Khóa 1 ngày 22/10/2020

Sự kiện 21-10-2020

Phụ nữ sinh ra chính là những đóa hoa xinh đẹp, xứng đáng được yêu thương và che chở......

Sự kiện 07-10-2020

Khai Mạc Xét Tuyển Viên Chức Năm 2020 - Vòng 2

Sự kiện 09-09-2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi sàng lọc y tế cho " Thân nhân hoặc bệnh nhân, khách liên hệ,... " Bệnh viện sẽ triển khai...

Sự kiện 09-09-2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi khai báo y tế cho " Người bệnh, Thân nhân, Đối tác, Khách liên hệ,... " khi đến Bệnh viện....