}
Sự kiện 06-09-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói...

Sự kiện 29-08-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói...

Sự kiện 24-08-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nhu...

Sự kiện 24-08-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức kính mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, tham gia chào giá cho kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà cung cấp Vật tư y...