}
Sự kiện 23-08-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có nhu cầu thẩm định giá trang thiết bị y tế, thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn...

Sự kiện 21-08-2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nhu...

Sự kiện 18-08-2023

Dành cho các bác sĩ vừa hoàn thành Chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế.