Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 23-03-2021

Sinh hoạt Câu lạc bộ Đái tháo đường với chủ đề " Loãng Xương Và Đái Tháo Đường ". Báo cáo viên: Bs Phùng Tấn Đức

Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 04-01-2021
Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 04-03-2020

Bệnh võng mạc đái tháo đường là gì...?

Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 06-01-2020

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa, được đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết do hậu quả của sự thiếu insulin...