Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 04-01-2021
Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 04-03-2020

Bệnh võng mạc đái tháo đường là gì...?

Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 06-01-2020

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa, được đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết do hậu quả của sự thiếu insulin...

Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 11-09-2019

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Đái Tháo Đường định kỳ - Ngày 09/09/2019 với chủ đề: " Dinh Dưỡng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường ". Báo cáo viên là Bác sĩ...