Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 11-09-2019

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Đái Tháo Đường định kỳ - Ngày 09/09/2019 với chủ đề: " Dinh Dưỡng Cho Bệnh Nhân Đái Tháo Đường ". Báo cáo viên là Bác sĩ...

Câu lạc bộ Đái Tháo Đường 14-07-2019

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Đái Tháo Đường định kỳ - Ngày 01/07/2019 với chủ đề: " Điều Trị Rối Loạn Lipid Máu Ở Bệnh Nhân Đái Tháo Đường ". Báo cáo...