Câu lạc bộ HEN & COPD 26-09-2019

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Hen và COPD Quý III/2019 - Ngày 26/09/2019 với chủ đề: " Biện Pháp Làm Giảm Nhập Viện Vì Đợt Cấp Hen/COPD ". Báo cáo viên...

Câu lạc bộ HEN & COPD 09-07-2019

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Hen và COPD Quý II/2019 - Ngày 27/06/2019 với chủ đề: " Xử Lý Cơn Khó Thở Cấp Trong Hen Và COPD Tại Nhà ". Báo cáo viên là...