Góc tri ân 09-09-2019

" Nhiệt tình và trách nhiệm cao....Chúng tôi rất hài lòng..."

Góc tri ân 26-08-2019

" Lương Y Như Từ Mẫu " - Tất cả là nhờ những tấm lòng yêu thương, tận tụy...

Góc tri ân 26-07-2019

" Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến ban lãnh đạo cùng tập thể Y - Bác sĩ đã giành lại mạng sống cho con tôi trong ngày...

Góc tri ân 26-07-2019

" Cám ơn nhân viên Hải Đăng quầy số 2 đã tận tình phục vụ..."

Góc tri ân 26-07-2019

" Nơi đây còn phải nơi đâu - Y đức cao cả còn giàu lương tâm - Tiêu biểu thầy thuốc nhân dân - Nỗi niềm cảm xúc ngàn lần biết ơn "